Hjem » Vår vannkraftsatsing » Nes kraftverk

Nes kraftverk

Nes er det største kraftverket i Hallingdal. Kraftverket ble bygget i 1967, og utnytter fallet mellom Strandefjorden og Hallingdalselva ved Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 8×8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunnelene i verden. Sideelver på begge sider av Hallingdalselva tas også inn i tilløpstunnelen. De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 285 m. Installert effekt er 250 MW.

Midlere årsproduksjon: 1521 GWh.

Arbeider som står ved kraftstasjon og kikker ned
Foto: Hafslund Eco