Hjem » Vår vannkraftsatsing » Usta kraftverk

Usta kraftverk

Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Kraftverket ble bygget i 1965, og utnytter fallene nedenfor Ustevassdraget. Magasinene i vassdraget er Finsvatn, Nygårdvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen. De to aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 540 meter. Installert effekt er til sammen 204 MW, etter oppgraderingen var ferdig i 2021.

Midlere årsproduksjon: 940 GWh.

Kraftverk med vann og arbeidere
Foto: Hafslund Eco