Hjem » Vår vindkraftsatsing » Kiaby vindpark

Kiaby vindpark

Kiaby vindpark ligger i Kristianstad kommune i Sverige. Parken sto ferdig i slutten av 2011 og var i full drift fra februar 2012. Vindparken består av 3 vindturbiner av typen REPower MM92, med en installert effekt på 2 MW hver. Totalt har parken en installert effekt på 16 MW. Tårnhøyden er 68,5 m og rotordiameteren er 92 m. Parken produserer ca. 14 GWh strøm årlig.

Kiaby vindpark
Vindparken Kiaby i Kristianstad kommune i Sverige. (Foto: Martin Eriksson)