Hjem » Vår vindkraftsatsing » Vardar Vind AB

Vardar Vind AB

Vardar Vind AB är ett helägt dotterbolag i den norska energikoncernen Vardar AS. Bolagets vindkraftportfölj i södra Sverige innefattar två vindkraftsparker som är i drift, med en samlad installerad kapacitet om 29 MW och en årlig produktion om ca. 70 GWh

Vindpark i Kiaby med grønn eng
(Foto: Martin Eriksson)