Hjem » Vår vindkraftsatsing » Vardar Vind AB » Kiaby vindpark SE

Kiaby vindkraftspark

Kiaby vindkraftspark ligger i Kristianstads kommun och innefattar 3 vindkraftverk. Parken färdigställdes på slutet av 2011 och var i full drift från februari i 2012. Verken er av typ REPower MM92 med installerat effekt på 2 MW varje. Tornets höjd er 68,5 m och rotordiameter er 92 m. Parken producerar ca. 14 GWh med el årligen.

Kiaby vindpark
Vindparken Kiaby i Kristianstad kommune i Sverige. (Foto: Martin Eriksson)