Hjem » Vår vindkraftsatsing » Vardar Vind AB » Rögle vindkraft SE

Rögle vindkraftspark

Rögle vindkraftspark ligger i Helsingborgs kommun. Vindparken i Rögle stod klar år 2016 och innefattar 8 vindkraftverk. Verken er av typ GE 2,85MW-103 med tårnhøyde 75 m og rotordiameter 103 m. Parken produserer ca 56 GWh med el årligen.

Panoramabild från installationen i Rögle
Karta som visar placering av vindkraftverken

Rögle vindmølle under solnedgang
Vindparken Rögle i Sverige. (Foto: Martin Eriksson)
Bilder från Rögle och Västraby vindkraftsparker, under uppförande och drift