Vår visjon

Vardar har store realverdier i balansen. Det krever en langsiktig strategisk tekning, som kan bidra til å ta vare på og videreutvikle verdiene våre.

For å gi retning er vår visjon derfor:

Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.

Vår misjon danner grunnlaget for alle investeringer vi gjør;

Vardar skal bidra til å øke tilgangen på fornybar energi og bidra til bærekraftig reduksjon av klimagassutslipp.