Driftsmeldinger

Ingen nye driftsmeldinger

Vardar Varme

Vardar Varme tilbyr fjernvarme, fjernkjøling og byggvarme i Hønefoss og i Vestfossen. Leveransene i Vestfossen startet i 2003, og 2006 i Hønefoss.

Produksjon og salg av fjernvarme er organisert i selskapet Vardar Varme AS og det heleide datterselskapet Øvre Eiker Fjernvarme AS. Vi tilbyr også fjernkjøling på Hvervenmoen og i Hønefoss sentrum. Alle tjenestene driftes med personell fra Vardar Varme. Vi bruker bioenergi i våre varmeanlegg, noe som sparer lufta vår for store mengder CO2 både lokalt og globalt.

Vardars fjernvarmesatsing har ført til at svært mange forurensende oljefyringsanlegg har blitt faset ut. Vardar Varme AS bruker rå skogsflis, bark, rivningsvirke og andre biobrensler fra lokale leverandører til å lage miljøvennlig varme. Dette bidrar til renere luft både lokalt og globalt da forurensning som NOx, svevestøv og klimagasser reduseres betydelig. Mange av Hønefoss sine gater har også blitt oppgradert i forbindelse med etablering av fjernvarmenettet. Graver vi i en gate sørger vi alltid for å etterlate den god stand.

Vardar Varme rapporterer hva slags energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget, og publiserer det på fjernkontrollen.no (Vardar Varme, eller stedene Hønefoss/Vestfossen).

Ønsker du å bli vår kunde, kan du lese mer om de ulike produktene med tilhørende priser under «fjernvarme» og «fjernkjøling». Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Grønt gress og grønne trær med trestubber - Vardar Varme

Informasjon

Fjernvarme er et oppvarmingssystem. I en varmesentral produseres det varmtvann via en forbrenningsprosess. I forbrenningsprosessen kan blant annet biomasse brukes som brensel. Det oppvarmede vannet transporteres til kundene via isolerte rør i bakken for å forhindre varmetap.

Fjernkjøling fungerer på tilsvarende måte. I kjølesentralen blir vannet kjølt ned og sendt til kunder via et eget rørnett.

Fjernvarme og fjernkjøling inngår i Vardars forretningsområde for bioenergi. Bioenergi er energi som benytter biomasse, der biomasse kan forekomme i flere ulike former. Biomassen kan for eksempel være ubearbeidet skogsavfall som bark og flis, eller i bearbeidet form, som pellets. Det er utslipp av CO2 ved bruk av bioenergi, men utslippet ved produksjon av bioenergi er lik mengden som plantene og trærne har tatt opp gjennom fotosyntesen. Derfor regnes bioenergi som CO2-nøytral.

Vær miljøvennlig – Unngå fakturagebyr

Vi oppfordrer våre kunder til å motta fakturaen elektronisk fremfor på papir. Dette sparer miljøet og vi sparer kostnader på utsending av fakturaer. Det er selvfølgelig opp til enhver enkelt å velge den løsningen som passer best, men de som fortsatt ønsker papirfaktura vil få tillagt et fakturagebyr. Kunder kan velge å motta fakturaen via e-postfaktura eller eFaktura. Begge avtalene kan kombineres med avtalegiro.

E-postfaktura

  • Faktura blir tilsendt på e-post
  • Betaling skjer på samme måte som ordinær giro
  • Eposten inneholder all nødvendig informasjon, samt fakturaen i sin helhet som vedlegg
  • Kan kombineres med SMS faktura og/eller avtalegiro

Bestill faktura tilsendt på e-post ved å sende en email til . Skriv: Kundenummer og navn og hvilken e-post adresse du ønsker å motta fakturaen på.

E-faktura

  • Fakturaen blir sendt i nettbanken
  • Betalingen skjer når du går inn og godkjenner fakturaen
  • eFakturaen inneholder all informasjon, og du kan se den i sin helhet på vedlegg
  • Du slipper å taste inn KID-nummer
  • Kan kombineres med avtalegiro

Du kan bestille eFaktura i nettbanken din.
Når du inngår avtale om eFaktura får du varsel på e-post når en ny eFaktura er tilgjengelig i nettbanken. Du må selv gå inn og godkjenne i nettbanken for at fakturaen skal belastet. Har du avtalegiro går dette automatisk.

Fakturagebyr for papirfaktura

For alle som ønsker å motta fakturaen på papir, vil det bli lagt til et gebyr på kr 70,- eks. mva for produksjon og utsending av faktura.

Ta gjerne kontakt på tlf: 31 09 31 09 – tast 1, eller mail: dersom du ønsker mer informasjon.

Fakturaadresse

Vi ønsker helst EHF faktura fremfor papir og e-post.

Har du spørsmål angående faktura og betalingsmåter? Send e-post til