• Grønn energi – like varmt bare mer miljøvennlig

 • Grønn energi – fra skogene på Ringerike

 • Grønn energi – utnytter lokale resurser

Velkommen til Vardar Varme

Telefon: 310 93 109 / Vakttelefon: 952 44 220

Vardar Varme har produksjon og salg av fjernvarme i Hønefoss og på Vestfossen. På Vestfossen har vi det heleide datterselskapet Øvre Eiker Fjernvarme, men alt driftes med felles personell. I Hønefoss tilbyr vi også kjøling og har kjølenett på Hvervenmoen og i sentrum.


Disse sidene er rettet mot publikum i områdene vi kan levere fjernvarme, samt personer med interesse for miljø, bioenergi og fjernvarme. Vi bruker bioenergi i våre varmeanlegg, noe som sparer lufta for store mengder Co2 både lokalt og globalt. Våre kunder får ren energi rett på døren!

Verdt å tenke på!
Vardar Varme produserer i dag ca 40 000 000 kWh årlig. Det aller meste av dette går med til fyring der det var oljefyr tidligere. Samlet sparer disse kundene Hønefoss by for et CO2 utslipp på ca 8 000 000 kg årlig! Det tilsvarer ca. 53 millioner kilometer bilkjøring i sentrum pr. år.

 • Det er for øyeblikket ingen viktige meldinger til våre kunder.

Nyheter og pågående prosjekter

Flere nyheter »
 • Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor

  Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.
  Les mer
 • Elveparken - Nytt spennende prosjekt på elvebredden med miljøvennlig fjernvarme!

  Tronrud Eiendom har nå startet byggingen av hele 200 leiligheter sentralt i Hønefoss med Storelva som nærmeste nabo. Byggingen av de to første byggene er godt igang og vi er glade for at prosjektet skal ha både varme og varmt tappevann fra Vardars fjernvarmeanlegg.
  Les mer