Vekst og utvikling

I segmentet Vekst og utvikling bygger Vardar virksomhet der selskapet forventer sterk markedsvekst og verdiutvikling. Engasjementene er organisert gjennom ulike selskap.

Zephyr AS

Zephyr AS er et fullintegrert vindkraftselskap med hovedkontor i Sarpsborg. Selskapet dekker hele verdikjeden; fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn, til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk. Solkraft er også et nytt satsningsområde for Zephyr. Virksomheten er lokalisert i Norge, Sverige og Island.

Vardar var med å stifte selskapet i 2006, og har i dag en eierandel på 50% gjennom Vardars datterselskap Vardar Boreas AS.

Zephyr logo
Sunly logo

Sunly AS

Sunly AS utvikler, bygger og eier sol- og vindkraftanlegg. Selskapet opererer i Polen og Baltikum, og har hovedkontor i Tallinn.

Vardar eier 10% av Sunly, og investerte første gang i 2021.

Solcellespesialisten AS

Solcellespesialisten AS er markedsledende leverandør av solcelleanlegg til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har spesialisert seg på ingeniør- og konstruksjonsarbeid for solcelleanlegg, og er en totalleverandør som også tilbyr drifts- og vedlikeholdsavtaler.

Vardar investerte første gang i 2021, og har nå en eiendel på 15,65%.

Solcellespesialisten logo
Sunease logo

Sunease AS

Sunease AS leverer forvaltningstjenester på solcelleanlegg på tak av næringsbygg. Sunease har et samarbeid med Vardar, der Sunease drifter anleggene på vegne av Vardar. Selskapet drifter anlegg i Norge, og har hovedkontor på Fornebu.

Vardar investerte i Sunease i 2023 og eier 34% av selskapet.