• Ren energi fra vind

 • Mehuken i Norge

 • Esivere i Estland

Vardars vindkraftsatsning

Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, og har i dag organisert sin investering innen vindkraft i gjennom datterselskapet Vardar Boreas. Selskapet har aktivitet i Norge og Sverige. Bakgrunnen for disse to landene er det felles elsertifikatmarked som de er en del av.

Vardar hadde fram til 2018 betydelige investeringer innen vindkraft i Baltikum. Informasjon om dette finnes under «vindkraft utlandet».

Organisasjonskart Vindkraft Norge/Sverige:

VARDAR AS
100 %
Vardar Boreas AS
100 % 50 % 25 %  
Vardar Vind AB Kvalheim Kraft DA Zephyr AS


Vardar Vind AB
Gjennom datterselskapet Vardar Vind AB har Vardar en vindkraftportefølje i sørlige Sverige bestående av to vindparker i drift med samlet installert kapasitet på 29 MW og en årlig produksjon på om lag 70 GWh. Dette er Kiaby i Kristianstad kommune og Rögle i Helsingborg kommune. Rögle vindkraftverk består av 8 turbiner med installert effekt på 2,85 MW, eller totalt 23 MW. Vindparken ble ferdigstilt i februar 2016. Kiaby som består av 3 turbiner med installert effekt på 2 MW hver, har vært i full drift siden 2012.
Mer informasjon om Vardar Vind AB.

Kvalheim Kraft DA
På Mehuken i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane har Kvalheim Kraft produsert vindkraft siden 2001. Mehuken 2, som består av 8 turbiner med en samlet ytelse på 18,4 MW sto ferdig høsten 2010. Sommeren 2014 ble de fem vindturbinene på Mehuken 1 tatt ned for å bli erstattet av 3 større vindturbiner. Prosjektet, som omtales som Mehuken 3, sto ferdig sommeren 2015. Til sammen produseres det nå ca 75 GWh per år fra Mehuken 2 og Mehuken 3. Mer informasjon om Kvalheim Kraft finnes på selskapets hjemmeside: www.kvalheimkraft.no

Zephyr AS
Zephyr ble stiftet i 2006 for å utvikle, bygge og drifte vindkraftprosjekter i Norge. Sommeren 2016 solgte selskapet Tellenes Vindpark til investeringsfondet BlackRock, med avtale om å bygge ut vindparken for BlackRock. I september 2017 sto vindparken ferdig etter kun 14 måneders byggetid. Med 50 turbiner på totalt 160 MW installert kapasitet, er vindparken Norges største vindpark. Zephyr har konsesjon fra OED for Guleslettene vindkraftverk i Sogn og Fjordane på 195 MW, og arbeider med å utvikle prosjektet frem til finansiering og utbygging. I tillegg har selskapet to konsesjoner fra NVE på til sammen 265 MW som ligger til ankebehandling hos OED. Mer informasjon om Zephyr og selskapets prosjektportefølje finnes på selskapets hjemmeside: www.zephyr.no

Haram Kraft AS
I januar 2018 solgte Vardar sine aksjer i Haram Kraft til Zephyr.

Midtfjellet Vindkraft AS
Sommeren 2017 solgte Vardar sine aksjer i Midtfjellet Vindkraft til Aquila Capital.

 • Guleslettene vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

  Zephyr AS har solgt den egenutviklede vindparken Guleslettene til investeringsfondet BlackRock Real Assets, som styres av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
  Les mer
 • Vardar AS selger aksjene i Nelja Energia AS

  Vardar AS, gjennom datterselskapet Vardar Eurus AS, inngikk 28. mai en avtale med det estisk statlig eide energiselskapet Eesti Energia om salg av sine eierandeler i selskapet Nelja Energia AS.
  Les mer