Vindkraft Utlandet

Vardar hadde fram til 2018 betydelige investeringer innen vindkraft i Baltikum. 

Med bakgrunn i Vardars strategi og Buskerud Fylkeskommunes samarbeide med vennskapskommunen Pärnu i Estland, startet Vardars engasjementet i utlandet i 2004, gjennom byggingen av vindparken Pakri i Estland. Datterselskapet Vardar Eurus AS ble etablert samme år, med formål å utvikle, investere, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland. 

NEFCO, det nordiske miljøinvesteringsfondet, kom i løpet av 2005 inn på eiersiden i Vardar Eurus med en eierandel på 30 %. Dette bidro til å øke løfteevnen for selskapet, samtidig som NEFCO bidro med verdifull kompetanse gjennom bred erfaring fra det samme geografiske området. I januar 2010 ble en avtale mellom NEFCO og Vardar signert, der Vardar den 31.03.10 kjøpte 20 % av aksjene i selskapet tilbake. Vardar ble da 90 % av Vardar Eurus.

Investeringene i Baltikum skjedde gjennom partnerskap med lokale investorer, og i 2012 ble alle investeringene samlet i ett selskap; Nelja Energia AS. Nelja Energia utviklet seg til å bli den ledende aktørene innen fornybar energi i regionen. Selskapets hovedaktivitet var utvikling av, investering i og drift av vindparker. Eierne av Nelja Energia solgte virksomheten i 2018, med bakgrunn i at Vardar i 2016 fikk en ny eierstrategi fra Buskerud fylkeskommune med fokus på vannkraft og eierskap til Glitre Energi AS. Avtale mellom aksjonærene i Nelja Energia og kjøper Enefit Green, et heleid datterselskap av det estiske energiselskapet Eesti Energia, ble signert i mai 2018, og endelig gjennomført 7. november 2018. Ved salgstidspunktet hadde Nelja Energi en operativ vindkraftportefølje på i underkant av 300 MW, og en utviklingsportefølje på i overkant av 1.440 MW.  I tillegg hadde selskapet investert i et CHP (combined heat and power) anlegg i Lativa med en tilstøtende pellets fabrikk. Totalt var det ansatt om lag 80 personer i Nelja Energia konsernet.

Etter salget av Nelja Energia er forretningsområdet «vindkraft utland» et historisk kapittel i Vardar.