Vindkraft Utlandet

Vardar Eurus har som mål å utvikle, investere, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland. All satsning skjer gjennom det estiske datterselskapet Nelja Energia, der Vardar Eurus har en eierandel på 77 %.
På grunn av manglende rammevilkår er det foreløpig ikke foretatt investeringer i Nordvest Russland.


 Organisasjonskart Vindkraft i utlandet

VARDAR AS
90 %
Vardar Eurus AS
77 %
Nelja Energia AS


Nelja Energia AS
Nelja Energia AS har som hovedmål å bidra til fornybar energi fra de fire energikildene vind, vann, biomasse og sol. Dette skjer både gjennom utvikling, investering og drift av prosjekter som produserer fornybar energi. Selskapet har følgende struktur:Nelja Energia har ved utgangen av 2016 en markedsandel i Baltikum når det gjelder vindkraft
på ca 40%.


Nelja Energias vindkraftportefølje – utvikling i installert effekt, MV:
Nelja Energias vindkraftportefølje
 

Oversikt over de ulike vindkraftprosjektene:

Vindpark Selskap Land Status Kapasitet (MW)
Virtsu I Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2002 1,2
Virtsu II Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2008 6,9
Virtsu III Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2010 6,9
Esivere Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2005 8,0
Tooma I Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2010 16,0
Tooma II Hanila Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2017 7,0
Viru-Nigula VV Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2007 21,0
Vanaküla VV Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2009 9,0
Pakri Pakri Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2005 18,4
Paldiski Pakri Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2012 22,5
Aseriaru Aseriaru Tuulepark OÜ Estland I drift siden 2011 24,0
Ojaküla Oceanside OÜ Estland I drift siden 2013 6,9
Mockiai Inverneta UAB Litauen I drift siden 2010 12,0
Sudenai Sudenu vejo Elektra UAB Litauen I drift siden 2008 14,0
Šilale Silales vejo Elektra UAB Litauen I drift siden 2012 13,8
Ciuteliai Naujoji Energija UAB Litauen I drift siden 2012 39,1
Šilute Šilutes vejo projektai UAB Litauen I drift siden 2016 60,0
      Totalt onshore i drift 286,7
Šilute II, III og IV UAB Šilutės vėjo parkas 2 Litauen Under utvikling 120,0
Akmene UAB Vejo Parkai Litauen Under utvikling 63,0
Kelme UAB Energijos Žara Litauen Under utvikling 60,0
Šilale II Silale vejas UAB Litauen Under utvikling 50,0
Dundaga Enercom SIA Latvia Under utvikling 50,0
      Totalt onshore under utvikling 343,0
Lithuanian offshore Baltic Energy Group UAB Litauen Under utvikling 400,0
Hiiumaa offshore OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark  Estland Under utvikling 700,0
      Totalt offshore under utvikling 1100,0
      TOTALT 1729,7
BIOGASS ANLEGG    
Biogas plants OÜ 4E Biofond Estland I drift siden 2013  
         
CHP SIA Technological Solutions Latvia I drift siden 2016  
Wood pellet production SIA Pellet 4Energia Latvia I drift siden 2016