Vardars vindkraftsatsing

Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, og har organisert investeringene gjennom datterselskapet Vardar Boreas. Selskapet har aktivitet i Norge og Sverige.

Organisasjonskart Vindkraft

VARDAR AS

Vardar Boreas AS

100%

Vardar Vind AB

Gjennom datterselskapet Vardar Vind AB har Vardar en vindkraftportefølje i sørlige Sverige bestående av to vindparker i drift med samlet installert kapasitet på 29 MW og en årlig produksjon på om lag 70 GWh. Dette er Kiaby i Kristianstad kommune og Rögle i Helsingborg kommune. Rögle vindkraftverk består av 8 turbiner med installert effekt på 2,85 MW, eller totalt 23 MW. Vindparken ble ferdigstilt i februar 2016. Kiaby som består av 3 turbiner med installert effekt på 2 MW hver, har vært i full drift siden 2012.

Kvalheim Kraft DA

På Mehuken i Kinn kommune i Vestland fylke har Kvalheim Kraft produsert vindkraft siden 2001. Mehuken 2, som består av 8 turbiner med en samlet ytelse på 18,4 MW sto ferdig høsten 2010. Sommeren 2014 ble de fem vindturbinene på Mehuken 1 tatt ned for å bli erstattet av 3 større vindturbiner. Prosjektet, som omtales som Mehuken 3, sto ferdig sommeren 2015. Til sammen produseres det nå ca 75 GWh per år fra vindparken Mehuken.

Zephyr AS

Zephyr ble stiftet i 2006 for å utvikle, bygge og drifte vindkraftprosjekter i Norge. Selskapet har fått konsesjon til 6 prosjekter i Norge. Av disse er Mehuken og Tellenes bygget ut, mens Guleslettene er under utbygging. Zephyr har lang erfaring med drift på Mehuken, og har inngått kontrakt for drift av vindparkene Kvitfjell og Raudfjell. Mer informasjon om Zephyr finnes på selskapets hjemmeside.

Haram Kraft AS

I januar 2018 solgte Vardar sine aksjer i Haram Kraft til Zephyr.

Vardar hadde fram til 2018 betydelige investeringer innen vindkraft Baltikum. Informasjon om dette finnes under «Vindkraft utlandet».

Nyheter og pågående prosjekter

Vindkraft mehuken