• Vardar Årsrapport 2017

    Les mer
  • Konsesjon til Zephyr på Innvordfjellet

    Vindselskapet Zephyr har fått konsesjon fra OED til bygging av et vindkraftverk på 115 MW på Innvordfjellet i Nord Trøndelag.
    Les mer