• Tellenes Vindpark nominert til årets anlegg 2017

    I 2017 ferdigstilte Zephyr Tellenes Vindpark i Rogaland. Vindparken som består av 50 vindmøller med totalt 160 MW installert kapasitet, ble bygget på kun 14 måneder. Nå er prosjektet nominert til årets anlegg av Byggeindustrien i konkurranse med to prosjekt fra Statens vegvesen. Vardar eier 25% av aksjene i Zephyr.
    Les mer
  • Vardar selger aksjene i Haram Kraft til Zephyr

    Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS.
    Les mer