Vardar inngår avtaler med Vow Green Metals AS og VGM Operatør AS

Vardar og wow green metals cover

Vardar investerer 50 millioner kroner i selskapet VGM Operatør AS. Investeringen gir 25 % eierskap i selskapet som skal eie og drive storskala produksjonsanlegg for biokarbon på Treklyngen på Hønefoss. Resterende aksjer eies av Vow Green Metals.
Vardar Varme og VGM Operatør AS har signert en langsiktig energileveranseavtale hvor Vardar Varme kjøper overskuddsenergi fra biokarbonprosessen.