Vardar halvårsrapport 2020

Halvårsrapport 2020 forside

Året 2021 har hatt gode kraftpriser, og Vardars halvårsresultat gjenspeiler dette.

Vardars halvårsregnskap viser et resultat etter skatt på -2,7 mnok, og er preget av lave kraftpriser og negative verdiendringer. Underliggende drift har vært god i alle segmenter. For nærmere redegjørelse vises til halvårsrapporten.

Se Vardars børsmelding på Newsweb eller PDF-fil for mer informasjon.